Ozodiceromyia notata
Order Diptera (Flies)
Family Therevidae (Stiletto Flies)
Genus Ozodiceromyia
Species Ozodiceromyia notata

Male.

Central Park, New York, NY
Jul 13, 2019

Previous   Next   Cover Previous Next